Read now

Jinsashan no Itihas Season 2

011. Suryayasha Ni Katha Koi ek chor ne Kevalgyan thay evu sambhlayu chhe? To shu Kevalgyan aatlu easy chhe? Siddhapad ni aaradhna na shubh divse Siddha banva ni disha ni chori kari ne aa Keshri Chor ni jem aapne pan Siddha baniye evi mangal kamna… 012. Keshri Chor Jinshasan na jawahar samaa anek Aacharya Bhagwant ni parampara ma na ek anmol Aacharya Bhagwant ni varta. Jemne saakshat Saraswati Devi nu vardan hatu, jeo aam Raja na pratibodhak banya. Namo Aayariyaanam!!! 013. SiddhSendivakar Suri Maharaj “ Samkit daayak Guru tano, pacchhuvayaar na thay...!! ” Gyan daata guruvaryo ni kimmat ketli badhi hoy chhe, eni saras maja ni Dharma katha… 014. Samkit Dayak Guru Sadhu Bhagwant ne karma no uday aave to Shravak e shu karvu joie? Champa Nagri na Shravak e shu karyu? Bhul karnar Muni ne Kevalgyan thayu kai rite? janiye aaj ni Dharma katha ma. 015. Champa nagari na Shravak Ek kasai na dikra ne samjan prapt thai jaay to e samjan na aadhare e kai rite sadgati paami shake? Samjan aavi jaay pachhi moksh marg ketlo saral bani jaay chhe..!! Aavu j kaik varnavti aaj ni Dharma katha..!! 016. Kasai na Dikra 21,000 varsh sudhi jemnu Shasan anek jivo ne moksh marg taraf agresar karshe eva Prabhu na Janma Kalyanak na vadhamna… Prabhu na j mukhe thi kahevaayeli ek katha no aaje swadhyay kariye Aaj ni Dharma katha ma...!! 017. Prabhu Nu Janm Kalyanak Aaj na Charitra pad na mahan divse Shreshth Charitradhar Muni Bhagwant ma na ek Pujya Shri ni katha ma tarbol banie.. Tattva na premi eva ek mahan Aatma ni Dharma katha..!! 018. Charitradhar Muni Ek vyakti na Ek Nanakda Tap No Sankalp aakha nagar ne bachavi sake? Sambhaliye eva j ek mahan Aatma ni Dharma katha..!! 019. Ek Nanakda Tap Sankalp Jo koi Kalyan Mitra ne kaiye ke “Tu Devlok Ma Jaay To Mane Dharma Pamadva Aavje” kharekhar aavu shakya bane? Janiye Aaj ni Dharma katha ma...!! 020. Tu Devlok ma jaay to mne dharm pamaadva aavje Ek Maachhimaar maachhli kapta kapta dharma dhyan ma chadhi sake? Shu paristhiti ni manahsthiti par koi asar na thai sake? Aavo sambhaliye Aaj ni Dharma katha..!!
Language title : જિનશાસનનો ઇતિહાસ ભાગ ૨
Publisher : Unknown
Category : Audiobooks
Sub Category : Story (Jainism)
Sect : Shwetambar
Language : Gujarati
No. of Pages : 9228

Advertisement

Share :