Books by: Acharya Rajyash Surishwarji

Father's Name Shri Jindaas Bhai Vadilal Shah Mother's Name Smt. Subhadra Ben Shah Date of Birth Baishakh Badi-10 Place of Birth Nadiyad, Gujarat Date of Deeksha Magh Badi-5, V. S. 2020 Place of Deeksha Mumbai Sect / Subsect Murti Pujak Deeksha Provided By Acharya Shri Jayant Surishwar Ji M. S. Deeksha Guru Acharya Shri Vikram Surishwar Ji M. S. Yuvacharya Pad Magh Shukl-14, V. S. 2038, Chennai Acharya Pad Posh Badi-1, V. S. 2043, Ahemdabad Places Travelled Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujrat, Maharashtra, Karnataka, Tamilnadu, Andhra Pradesh, Haryana, Uttar Pradesh, Delhi And More Than 1 Lakh Kilometers. Pad Yatra Arround The India Language Known Hindi, Gujarati, Sanskrit, Prakrit, English Etc. Study Agam, Vyakaran, Nyay, Darshan, Yog Shastra, Jyotish, Mantra, Vastu Shastra
Published books : 25
Designation : Acharya
Sect : Shwetambar Murtipujak

Share :