Books by: - Shri Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh

Pujya Gurudevshree Kanjiswami Prereet Shree Simandharswami Digambar Jin Mandir, Songadh Bhavnagar-Palitana Road, Near Sihor, Jilla : Bhavnagar , Songadh (Saurashtra)-364250 (Gujarat) Contact Person : Shri Kumudbhai Doshi (Tel: +91 9428182134, +91 2846 - 244334, 244358 ) Dharmshala : Bhojanshala : Nearest City : Bhavnagar City Distance (kms.) : 32.00 Nearest Railway station : Songadh Railway station distance (kms.) : 2.50 Nearest Airport : Bhavnagar Airport Distance (kms.) : 37.00 Importance / Greatness of Kshetra : Pujya Gurudev's Parivartan Sthal "Star of India" & Sadhana Sthal. Also, Samadhi Sthal of Gurudev & Bahenshree Champaben.
Published books : 882
Sect :

Share :